Híres emberek a magyarokról 1.

Mit mondtak külföldi neves személyiségek a magyarokról?

"A magyarok a munkát, a fáradtságot, az égető meleget, fagyot, a hideget, minden nélkülözést tűrnek. Szabadságkedvelők és pompakedvelők."

Bölcs Leo (866-911) bizánci császár

"A fáradalmakban és harcokban edzettek, testi erejük mérhetetlen... karddal csak keveseket, de sok ezreket ölnek meg nyilakkal, amelyeket olyan ügyesen lőnek ki szarujaikból, hogy lövéseik ellen aligha lehet védekezni... Természetük dölyfös, lázadozó... természetüknél fogva hallgatagok, készebbek a cselekvésre, mint a beszédre."

Lotharingiai Regino prümi apát (908)

"A magyarok turk fajtájúak és vezérük húszezer lovassal vonul harcba... A magyarok országa bővelkedik fákban és vizekben. Sok szántóföldjük van... Ezek a magyarok szemrevaló és szép külsejű emberek, nagy testűek, vagyonosak és szembetűnően gazdagok, amit kereskedelmüknek köszönhetnek. Ruhájuk selyembrokátból való. Fegyvereik ezüsttel és arannyal vannak kiverve és gyönggyel berakottak."

Ibn Ruszta arab lexikográfus és földrajzíró (930 körül)

"a magyar nemzet nyilvánvalóan keresztény... - (gens hungarorum videlicet christiana...)"

Luitbrandt cremonai püspök (910)

"Nem emlékszem, hogy valaha is vidámabb embereket láttam volna a mi kolostorunkban, mint a magyarok. Ételt és italt ugyanis a legnagyobb bőséggel adtak..."

Ekkehard (980-1056) a Sankt Gallen-i kolostor szerzetese

„... a magyarok csinosak és jó kinézésű emberek. Ruhájuk brokátból készült. Fegyvereik ezüsttel és aranynyal vannak díszítve.”

Gardízi perzsa író (1050 körül)

"A magyarok keresztények, békességes, jóindulatú, jómódú emberek."

Tyrusi Vilmos (kb. 1130-1186) püspök

"Hogy felvidítsam életemet, elmentem Magyarországra, a jó Imre királyhoz. Ott jó hajlékot találtam, becsületes, jólelkű barátokat és szolgákat."

Peire Vidal provencei trubadúr (1200 körül)

Ó, boldog Magyarország, ne engedd tovább gyötreni magad! (O Beata Ungheria! Se non si lascia piu malmenare!)

Dante Alighieri, itáliai költő, filozófus (1265-1321)

"Magyarország a kereszténység pajzsa és a nyugati civilizáció védője."

II. Pius pápa (1405–1464)

"Büszke vagyok arra, hogy Magyarország és Anglia között kulturális kapcsolat áll fenn."

John Milton angol költő, politikus (1608–1674)

"A magyar hölgyek sokkal szebbek, mint az ausztriaiak, s az összes bécsi szépségek Magyarországból kerültek ki".

Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762)

"A magyar híres szabadságszeretetéről, nemes és nagylelkű jelleméről, hősi bátorságáról. Vendégszeretetének legendás híre van."

Montesquieu francia filozófus, író (1689–1755)

"A magyar nemzet a hősiesség, a lelki nagyság és a méltóság arisztokráciája. Mikor fogjuk adósságunkat ez áldott nemzet iránt leróni, mely a Nyugatot megmentette? Vajha a francia történetírás leróhatná már egyszer hálájának adóját a magyarsággal, a nemzetek hősével szemben. E nemzet hősi példájával felemel és megnemesít minket. A magyar hősiesség magas erkölcs megnyilatkozása."

Jules Michelet francia történész (1798–1874)

"A nyugati nemzeteknek hálával kell elismerniük azokat a szolgáltatásokat, amelyeket Magyarország tett a civilizációnak, először, amikor testével vetett gátat a barbarizmusnak, majd midőn tántoríthatatlan bátorsággal ragaszkodott szabadságához."

Eduard Sayous francia teológus és történész (1842-1898)

"A magyar nemzet nem pusztulhat el, s ha sírba tennék is, előbb-utóbb fel fog támadni."

Saint-René Taillandier francia nyelvész és történész (1817-1879)

Híres emberek véleménye a magyarokról c. téma folytatódik további oldalon:

tovább a 2. oldalra

Írjon nekünk, ha a portállal vagy az oldallal kapcsolatban mondanivalója van:

Az oldalon szereplő információk, képek, publikációk és adatbázisok szerzői jogvédelem alatt állnak. © | Javasolt minimális képernyő-felbontás: 1024 x 768