Latin szólások, közmondások Q - V

A latin közmondások, szólások folytatódnak további oldalakon:

tovább az 1. oldalra tovább a 2. oldalra

Q

   
Qualis rex, talis grex. Amilyen a király, olyan a nép (nyáj) is.
quantum satis bőven, amennyi csak kell
Quem Deus perdere vult, dementat prius. Akit Isten el akar veszíteni, annak előbb eszét veszi.
Quidquid agis, prudenter agas! Bármit teszel, fontolva tedd!
Qui habet tempus, habet vitam. Ki időt nyer, életet nyer.
Qui tacet consentit. Aki hallgat beleegyezik.
Quod licet Iovi, non licet bovi! Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek!
Quod tibi fieri non vis, alteri non feceris! Amit nem kívánsz magadnek, ne tedd másnak (se)!
Quod volumus libenter credimus. Szívesen elhisszük amit magunk is akarunk.

R

   
rara avis ritka madár (ritka, mint a fehér holló)
reductio ad absurdum képtelenségre való visszavezetés
Repetitio est mater studiorum. Ismétlés a tudás anyja.
Ridente dicere verum. Nevetve kimondani az igazat. (a szatíra lényege)

S

   
Salus populi suprema lex esto. A nép üdve legyen a legfőbb törvény!
semper idem változatlan (valami), mindig ugyanaz
Senectus insanabilis morbus est. Az öregség gyógyíthatatlan betegség.
sexus potior, sexus sequior erősebb nem (ffi), gyengébb nem (nő)
Sic erat in fatis. Így rendelte a sors. (vigasztalás)
Si Deus nobiscum, quis contra nos? Ha Isten velünk, ki van ellenünk?
Sic transit gloria mundi. Így múlik el a világi dicsőség.
Similis simile gaudet. Hasonló a hasonlónak örül.
sine ira et studio pártatlanul (harag és gyűlölködés nélkül)
Si tacuisses philosophus mansisses. Ha hallgattál volna bölcs maradtál volna.
sit venia verbo bocsánat a kifejezésért, engedelemmel szólva
Sol lucet omnibus. A nap mindenkire süt.
Sors bona nihil aliud. Jó szerencse, semmi egyéb.
Sub pondere crescit palma. Teher alatt nő a pálma.
Summum ius summa iniuria. A jog betűjéhez való szigorú ragaszkodás nagy igazságtalansághoz vezethet.
suum cuique kinek-kinek a magáét (meg kell kapnia, ami jogszerű)

T

   
tabula rasa tiszta lap
tacitus consensus hallgatólagos beleegyezés
Tarde venientibus ossa. Későn jövőnek (már csak a) csont (marad).
Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Változnak az idők és mi is változunk velük.
terra incognita ismeretlen terület (föld)
Tertium non datur. Harmadik (lehetőség) nincs.
tertius gaudens a nevető harmadik
Timeo Danaos et dona ferentes. Félek a görögök ajándékától. (ld: faló)
Tres faciunt collegium. Három ember kell a gyűléshez (testülethez).
turpis causa becstelen, piszkos ügy

U

   
Ubique bonum est, sed optimum est domi esse. Mindenütt jó, de legjobb otthon.
ultima ratio utolsó, döntő érv
Ultra posse nemo obligatur. Senkit sem lehet képességén felüli erőfeszítésre kényszeríteni.
Unus testis nullus testis. Egy tanú vallomása semmit sem ér.
Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. Ha hiányoznak is az erők, dicséretre méltó az igyekezet.
Ut flos et ventus, sic transit nostra iuventus. Mint a virág és szél, úgy repül tova az ifjúság.

V

   
Varietas delectat. A változatosság gyönyörködtet.
Verba volant, scripta manent. A szó elrepül, az írás megmarad.
Veritas vincit. Az igazság győz.
Vino pellite curas. Borral űzzétek el gondjaitokat!
Vivat, crescat, floreat! Éljen, növekedjék, virágozzék!
votum separatum különvélemény
vox clamantis in deserto pusztába kiáltott szó
Vox populi, vox Dei. Nép szava, Isten szava.
Vulpes pilum mutat, non mores. A róka csak szőrt vált, jellemet nem.

A latin közmondások, szólások folytatódnak további oldalakon:

tovább az 1. oldalra tovább a 2. oldalra

Írjon nekünk, ha a portállal vagy az oldallal kapcsolatban mondanivalója van:

Az oldalon szereplő információk, képek, publikációk és adatbázisok szerzői jogvédelem alatt állnak. © | Javasolt minimális képernyő-felbontás: 1024 x 768